Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Pensjonister og medlemmer

Logg inn på medlemsportalen for å se lønnslipp og fartstid, endre personalia m.m.
For å søke om pensjon logg inn enten i medlemsportalen eller trykk på "Søk pensjon" knappen.
Members log in to our medlemsportal to apply for pension, see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.


Aktuelt fra PTS

Fra: 2015-02-13
Du kan nå søke om pensjon elektronisk ved å logge direkte inn i medlemsportalen, klikke på menypunktet «Søk Pensjon» og deretter følge fem enkle steg. Du logger deg inn på medlemsportalen...
Fra: 2015-01-30
Utvalget som har utredet fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, leverte sitt forslag til ny pensjonsmodell til Arbeids- og sosialministeren den 17. desember 2014 (NOU 2014:17).Den foreslåtte...
Fra: 2015-01-23
Pensjonstrygden for sjømenn, PTS, har mottatt en rekke spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift til skatteetaten av premieinnbetalingen til PTS. Svaret på dette...
Fra: 2015-01-22
Innlogging i Medlems- og Arbeidsgiverportal fungerer nå som normalt. Til orientering vil pensjonstrygden gi utsettelse for innlevering av premieoppgave tilsvarende tiden innloggingen var nede. Det vil...
Fra: 2015-01-06
Pensjonstrygden for sjømenn sendte i desember ut et brev om egenerklæring til alle de som er aktuelle for pensjonstillegg. For å få tillegg må man tjene under to...
Fra: 2014-12-08
Fristen for å registrere pensjonstillegget for 2015 er 31.12.2014. Dette gjør du ved å logge inn i medlemsportalen og velge «Min forventede inntekt.».  Dersom du overgår fristen...
Fra: 2014-09-25
Etter spørsmål fra våre kunder har Pensjonstrygden for sjømenn laget et fullmaktsskjema, og lagt dette under "skjema" i toppmenyen. Dokumentet er juridisk bindende, kan benyttes...
Fra: 2014-08-28
Årets lønnsvekstregulering og etterbetaling av de nye satsene fra mai vil for de fleste av våre pensjonister komme med på utbetalingen i september. En mindre andel vil få dette med først på...
Fra: 2014-08-14
Den årlige G-reguleringen hevet grunnbeløpet i folketrygden, 1G, med over 3000 kroner til 88 370 kroner. Dette betyr selvfølgelig at pensjonen din også går opp. G-reguleringen gjelder fra 1. mai,...
Fra: 2014-05-21
For å se lønnslippen velger du innboks, og dobbeltklikker for å åpne meldingen. Deretter ser du litt ned på siden hvor det står pdf vedlegg - last ned! Denne dobbeltklikker du på, og velger...
Fra: 2014-05-08
Pensjonstrygden for sjømenn lanserer selvbetjeningsløsning for medlemmer, og vil selv stå for utbetalingen av din pensjon fra og med den 15. mai. Tidligere har selve utbetalingen vært satt bort til...
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon...
Fra: 2012-09-19
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Hvis Bærum kommune prøver seg med å endre pensjonsordningen, vil de møte motstand fra flere tuse...
Fra: 2015-04-18
Sjømannsforbundet kommer trolig til å stevne fergeselskapet inn for
Fra: 2015-04-17
Uro og frustrasjonen blant de ansatte på Fjord1-fergene er så sterk at en protestgruppe har sendt ...
Fra: 2015-04-17
Ansatte reagerer på lønnsnedgang, når Fjord1 fikk et overskudd på 111 millioner i
Fra: 2015-04-16
Ansatte reagerer på lønnsnedgang, når Fjord1 fikk et overskudd på 111 millioner i
Fra: 2015-04-16