Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Pensjonister og medlemmer

Til våre pensjonister:

Lønnsslippene, spesifikasjon av pensjonsutbetalingen, er nå synlige i medlemsportalen.

Logg inn på medlemsportalen for å se fartstid, endre personalia m.m.

Members may now log in to our medlemsportal to see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.

Aktuelt fra PTS

Fra: 2014-08-14
Den årlige G-reguleringen hevet grunnbeløpet i folketrygden, 1G, med over 3000 kroner til 88 370 kroner. Dette betyr selvfølgelig at pensjonen din også går opp. G-reguleringen gjelder fra 1. mai,...
Fra: 2014-08-13
Regjeringen oppnevnte i april 2013 et utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Fristen for utvalgets rapport ble satt til 1. juli 2014. Dette...
Fra: 2014-06-18
Overføringer til bankkonto:Juni - 20.jun.Juli - 20.jul.August - 20. aug.September - 20. sep.Oktober - 20. okt.November - 20. nov.Desember - 10.des.Det kan forventes at overføringer til utlandet tar ...
Fra: 2014-05-23
Det ble en verdig markering ved krigsseilermonumentet på Bygdøynes den 8. mai. I bitende kald vind mottok fire gjenlevende krigsseilere hyllesten fra kollegaer, venner og pårørende. Fremst sto jus...
Fra: 2014-05-21
For å se lønnslippen velger du innboks, og dobbeltklikker for å åpne meldingen. Deretter ser du litt ned på siden hvor det står pdf vedlegg - last ned! Denne dobbeltklikker du på, og velger...
Fra: 2014-05-08
Pensjonstrygden for sjømenn lanserer selvbetjeningsløsning for medlemmer, og vil selv stå for utbetalingen av din pensjon fra og med den 15. mai. Tidligere har selve utbetalingen vært satt bort til...
Fra: 2013-09-03
Dersom du har arbeidet på sjøen og nå nærmer deg 60 år, bør du sjekke om du kan ha opparbeidet rett til en ytelse fra oss. Vær oppmerksom på at din pensjonsalder i PTS kan variere mellom 60 og...
Fra: 2013-01-09
Banklovskommisjonens forslag om overgangsregler for tjenestepensjon i privat sektor får ikke betydning for pensjonsrettighetene i Pensjonstrygden for sjømenn.Banklovkommisjonen leverte mandag 7. januar...
Fra: 2012-09-19
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon og vil derfor ikke føre til noen endringer for deg.
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Torstein Solem i Pelagisk Forening utfordret nylig Fiskarlaget på hva de gjør for mannskapsmedlem....
Fra: 2014-08-18
– Jeg får ikke ett øre.
Fra: 2014-08-18
Svein Utne får ikke fiskerpensjon. Årsak: Han ble ufør.
Fra: 2014-08-18
Men bare fire av ti sparer til pensjon utover ordningen de har gjennom jobben, ifølge ny undersøke...
Fra: 2014-08-05
– Vi i Norsk Sjømannsforbund (NSF) kommer til å støtte boikotten ved Risavika terminal så lenge...
Fra: 2014-08-05