Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


 

Medlems- og arbeidsgiverportalen nede 27.-29. mars

På grunn av produksjonssetting blir medlems- og arbeidsgiverportalen nede fra 27. til 29. mars. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.


Pensjonister og medlemmer

Logg inn på medlemsportalen for å se lønnslipp og fartstid, endre personalia m.m.
For å søke om pensjon logg inn enten i medlemsportalen eller trykk på "Søk pensjon" knappen.
Members log in to our medlemsportal to apply for pension, see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.

Aktuelt fra PTS

Publisert på
PTS lanserer nye nettsider mandag 3. april. Nettadressen er den samme: http://www.pts.no. De nye sidene er blitt utformet etter tilbakemelding fra dere. Målet har vært å skape mer oversiktlige nettsider hvor den viktigste informasjonen er lett tilgjengelig for medlemmer og kund...
Les mer
Publisert på
Det blir nå sendt ut velkomstbrev til nye medlemmer. Dvs. alle som får registrert fartstid hos oss for første gang, vil nå få et velkomstbrev av oss. Her får de informasjon om ordningen og hvordan de bruker medlemsportalen.
Les mer
Publisert på
Ved en feil så har alle pensjonister nå fått tilsendt sammenstillingsoppgaven for 2015. For de som har fått denne tilsendt som digital post og i medlemsportalen så står det at det er sammenstillingen for 2016. Dette er altså feil. Sammenstillingen for 2016 er allerede tilgjengelig i...
Les mer
Publisert på
Skatteetaten har ansvaret for skatt og skattekort. Skatteetaten innførte i 2014 elektronisk skattekort og det sendes ikke lenger ut skattekort på papir. Du er selv ansvarlig for å sjekke at grunnlaget for at beregningen av skattetrekket ditt er korre...
Les mer
Publisert på
Pensjonstrygden for sjømenn sender nå ut brev om egenerklæring til alle de som er aktuelle for pensjonstillegg. For å motta inntektsprøvet pensjonstillegg for 2017 kan du ikke tjene mer enn kr 185.152 (to ganger folketrygdens grunnbeløp) i løpet av kalenderår...
Les mer
Publisert på

Neste pensjonsutbetaling er 12. desember. Vi trekker ikke skatt av pensjon i desember. Unntaket er de som kun betaler kildeskatt til Norge. 

Les mer
Side 1 av 5

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet