Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på
Pensjonstrygden for sjømenn har laget en ny brosjyre som skal gi deg en kortfattet informasjon om rettighetene dine i pensjonstrygden for sjømenn - og den skal kunne hjelpe deg med søknadsprosessen. Brosjyren er hovedsakelig rettet mot deg som medlem, men den kan også være nyttig for arbeidsgi...
Les mer
Publisert på
Er du medlem i Pensjonstrygden for sjømenn? Husk å logge deg inn i vår medlemsportal! I medlemsportalen kan du endre personalia, få oversikt over fartstidstidsopplysninger, simulere pensjon, søke om pensjon og motta meldinger fra PTS, som blant annet lønnslipper, vedtak og annen inform...
Les mer
Publisert på
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert et opplegg for å holde foredrag om vår pensjonsordning. I tillegg til arrangement i Oslo, kommer vi gjerne til din bedrift. Vi skreddersyr opplegget til dine ønsker og...
Les mer
Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet i folketrygden er regulert, vil din sjømannspensjon øke med virkning fra 1. mai 2015. Pensjonene reguleres i juni og samtidig vil det bli etterbetalt pensjon for mai. Noen få vil få etterbetalt for justeringen senere. Har du fått tilbakebetaling av pensjonsavgiften gjeldende...
Les mer
Publisert på
Fredag 22. mai lanserte vi en ny løsning for simulering av pensjon som nå er tilgjengelig i medlemsportalen. Dette betyr at du nå kan beregne din fremtidige sjømannspensjon ved å logge deg inn i medlemsportalen, klikke på fanen "Pensjonskalkulator" i menyen til venstre og legge inn dine opplysn...
Les mer
Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet er regulert er også PTS' satser for premie endret. For arbeidsgivere får de nye satsene virkning fra 1. juni 2015. Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 90 068 kroner fra 1. mai. Tabell over nye premiesatser I tabellen finner du oversikt over de nye satsene for arbeidstakerpremie og arbeidsgiverpr...
Les mer
Publisert på
I tillegg til å presenterer årsregnskapet for 2014 beskriver årsrapporten hvordan vi gjennom god daglig drift og gjennomførte utviklingstiltak skal nå vårt mål om tilfreds kunder og medlemmer. I oktober lanserte PTS selvpensjonering som ny funksjonalitet i medlemspo...
Les mer
Side 1 av 2

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet

Publisert på
Ingress Det norske maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund inviterer t...
Les mer