Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på
Det blir nå sendt ut velkomstbrev til nye medlemmer. Dvs. alle som får registrert fartstid hos oss for første gang, vil nå få et velkomstbrev av oss. Her får de informasjon om ordningen og hvordan de bruker medlemsportalen.
Les mer
Publisert på
Ved en feil så har alle pensjonister nå fått tilsendt sammenstillingsoppgaven for 2015. For de som har fått denne tilsendt som digital post og i medlemsportalen så står det at det er sammenstillingen for 2016. Dette er altså feil. Sammenstillingen for 2016 er allerede tilgjengelig i...
Les mer
Publisert på
Skatteetaten har ansvaret for skatt og skattekort. Skatteetaten innførte i 2014 elektronisk skattekort og det sendes ikke lenger ut skattekort på papir. Du er selv ansvarlig for å sjekke at grunnlaget for at beregningen av skattetrekket ditt er korre...
Les mer
Publisert på
Pensjonstrygden for sjømenn sender nå ut brev om egenerklæring til alle de som er aktuelle for pensjonstillegg. For å motta inntektsprøvet pensjonstillegg for 2017 kan du ikke tjene mer enn kr 185.152 (to ganger folketrygdens grunnbeløp) i løpet av kalenderår...
Les mer
Publisert på

Neste pensjonsutbetaling er 12. desember. Vi trekker ikke skatt av pensjon i desember. Unntaket er de som kun betaler kildeskatt til Norge. 

Les mer
Publisert på
Fra i dag tar Pensjonstrygden for sjømenn i bruk digital postkasse og henter kontaktinformasjonen din fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Du vil dermed kunne få all post fra oss og andre virksomheter samlet på ett sted.
Les mer
Side 1 av 4

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet