Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Pensjonister og medlemmer

Til våre pensjonister:

Lønnsslippene, spesifikasjon av pensjonsutbetalingen, er nå synlige i medlemsportalen.

Logg inn på medlemsportalen for å se fartstid, endre personalia m.m.

Members may now log in to our medlemsportal to see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.

Aktuelt fra PTS

Fra: 2014-06-18
Overføringer til bankkonto:Juni - 20.jun.Juli - 20.jul.August - 20. aug.September - 20. sep.Oktober - 20. okt.November - 20. nov.Desember - 10.des.Det kan forventes at overføringer til utlandet tar ...
Fra: 2014-06-11
Det kan tidvis være vanskelig å komme frem til oss på telefon. Vi beklager dette og ber om tålmodighet. Send oss gjerne en e-post på post@pts.no, og vi ringer opp så snart vi har anledning.
Fra: 2014-05-23
Det ble en verdig markering ved krigsseilermonumentet på Bygdøynes den 8. mai. I bitende kald vind mottok fire gjenlevende krigsseilere hyllesten fra kollegaer, venner og pårørende. Fremst sto jus...
Fra: 2014-05-21
For å se lønnslippen du velge innboks, og dobbeltklikke for å åpne meldingen. Deretter ser du litt ned på siden hvor det står pdf vedlegg - last ned! Denne dobbeltklikker du på, velger åpne, og...
Fra: 2014-05-08
Pensjonstrygden for sjømenn lanserer selvbetjeningsløsning for medlemmer, og vil selv stå for utbetalingen av din pensjon fra og med den 15. mai. Tidligere har selve utbetalingen vært satt bort til...
Fra: 2013-09-03
Dersom du har arbeidet på sjøen og nå nærmer deg 60 år, bør du sjekke om du kan ha opparbeidet rett til en ytelse fra oss. Vær oppmerksom på at din pensjonsalder i PTS kan variere mellom 60 og...
Fra: 2013-04-26
Regjeringen oppnevnte fredag 19. april et utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Utvalget er sammensatt av partene i næringen og pensj...
Fra: 2013-01-09
Banklovskommisjonens forslag om overgangsregler for tjenestepensjon i privat sektor får ikke betydning for pensjonsrettighetene i Pensjonstrygden for sjømenn.Banklovkommisjonen leverte mandag 7. januar...
Fra: 2012-09-19
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon og vil derfor ikke føre til noen endringer for deg.
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Da pensjonsreformen kom i 2011, inviterte daværende statsminister Jens Stoltenberg til dugnad i alle...
Fra: 2014-07-23
Høyresiden i USA tror at Fremskrittspartiet vil kutte i velferdsstaten. Hadde det enda vært så ve...
Fra: 2014-07-02
- Dette vil få mer og mer oppmerksomhet ettersom folk oppdager det.
Fra: 2014-07-02
I løpet av ti år har de over 62 år fått økt sin kjøpekraft med 40-50 prosent. Hovedårsaken til...
Fra: 2014-06-30
Næringsminister Monica Mæland gir mer tid til konstruktive drøftelser i viktig utvalg for maritime...
Fra: 2014-06-26