Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på
24. oktober arrangerer vi et brukerforum for arbeidsgivere. Det holdes på Thon Hotell Opera i Oslo. Brukerforumet er en unik mulighet til å få faglig påfyll og knytte verdifulle kontakter. Det er fremdeles noen plasser igjen.
Les mer
Publisert på

Pensjonsslippen for juni er nå sendt ut. Pensjonen kan ventes 20. juni, og utbetales med normalt skattetrekk.

Les mer
Publisert på
Som følge av den årlige reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden, så endres premiesatsene for arbeidstakerne med virkning fra 1.juni 2016. Arbeidsgiverpremien for fiske og fangst endres også fra samme dato.
Les mer
Publisert på
Nå er Pensjonstrygden for sjømenn tilknyttet med Norsk Pensjon. På Norsk Pensjon sine hjemmesider, http://www.norskpensjon.no/ kan du få en oversikt over dine pensjonsavtaler, både private og offentlige. Denne oversikten finner du under fanen «Mine avt...
Les mer
Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet i folketrygden er regulert, vil din sjømannspensjon øke med virkning fra 1. mai 2016. Pensjonene reguleres i juni og samtidig vil det bli etterbetalt pensjon for mai. Noen få vil få etterbetalt for justeringen senere.
Les mer
Publisert på
2015 ble året da Pensjonstrygden for sjømenn kom i mål etter en omfattende moderniserings- og omstillingsprosess. I Årsrapporten for 2015 kan du lese direktør Geir Bøs beretning om disse prosessene, og i kapittel tre kan du også lese om noe av arbeidet som er gjort...
Les mer
Side 1 av 4

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet

Publisert på
Ingress ​Forbundets Svein Roger Mandal var på skipsbesøk i bergen i perioden 12 - 14 oktober 2016.
Les mer