Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på

Neste pensjonsutbetaling er 12. desember. Vi trekker ikke skatt av pensjon i desember. Unntaket er de som kun betaler kildeskatt til Norge. 

Les mer
Publisert på
Fra i dag tar Pensjonstrygden for sjømenn i bruk digital postkasse og henter kontaktinformasjonen din fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Du vil dermed kunne få all post fra oss og andre virksomheter samlet på ett sted.
Les mer
Publisert på

Pensjonsslippen for juni er nå sendt ut. Pensjonen kan ventes 20. juni, og utbetales med normalt skattetrekk.

Les mer
Publisert på
Som følge av den årlige reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden, så endres premiesatsene for arbeidstakerne med virkning fra 1.juni 2016. Arbeidsgiverpremien for fiske og fangst endres også fra samme dato.
Les mer
Publisert på
Nå er Pensjonstrygden for sjømenn tilknyttet med Norsk Pensjon. På Norsk Pensjon sine hjemmesider, http://www.norskpensjon.no/ kan du få en oversikt over dine pensjonsavtaler, både private og offentlige. Denne oversikten finner du under fanen «Mine avt...
Les mer
Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet i folketrygden er regulert, vil din sjømannspensjon øke med virkning fra 1. mai 2016. Pensjonene reguleres i juni og samtidig vil det bli etterbetalt pensjon for mai. Noen få vil få etterbetalt for justeringen senere.
Les mer
Side 1 av 4

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet