Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på
Lønns- og trekkoppgaven bortfaller og blir erstattet av en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk. Sammenstillingen for 2015 blir levert innen 1.februar 2016, og medlemmer med sjømannspensjon hos Pensjonstrygden for sjømenn vil motta sin årlige sammenstilling i medlemsportalen.
Les mer
Publisert på
De nærmeste dagene sender PTS ut informasjonsskriv til de av våre pensjonister som oppfyller fartstidsvilkåret for å motta inntektsprøvet pensjonstillegg i 2016. Fartstidsvilkåret innebærer krav om fartstid tre av de siste fem år før uttak av...
Les mer
Publisert på
Pensjonstrygden for sjømenn har laget en ny brosjyre som skal gi deg en kortfattet informasjon om rettighetene dine i pensjonstrygden for sjømenn - og den skal kunne hjelpe deg med søknadsprosessen. Brosjyren er hovedsakelig rettet mot deg som medlem, men den kan også være nyttig for arbeidsgi...
Les mer
Publisert på
Er du medlem i Pensjonstrygden for sjømenn? Husk å logge deg inn i vår medlemsportal! I medlemsportalen kan du endre personalia, få oversikt over fartstidstidsopplysninger, simulere pensjon, søke om pensjon og motta meldinger fra PTS, som blant annet lønnslipper, vedtak og annen inform...
Les mer
Publisert på
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert et opplegg for å holde foredrag om vår pensjonsordning. I tillegg til arrangement i Oslo, kommer vi gjerne til din bedrift. Vi skreddersyr opplegget til dine ønsker og...
Les mer
Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet i folketrygden er regulert, vil din sjømannspensjon øke med virkning fra 1. mai 2015. Pensjonene reguleres i juni og samtidig vil det bli etterbetalt pensjon for mai. Noen få vil få etterbetalt for justeringen senere. Har du fått tilbakebetaling av pensjonsavgiften gjeldende...
Les mer
Side 1 av 3

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet

Publisert på
Det er helt stille i maskinrommet. Magnar Jøsok er den eneste som er om bord i Havila Subsea som ligger i opplag på Leine i Her...
Les mer