Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.


Aktuelt fra PTS

Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet i folketrygden er regulert, vil din sjømannspensjon øke med virkning fra 1. mai 2016. Pensjonene reguleres i juni og samtidig vil det bli etterbetalt pensjon for mai. Noen få vil få etterbetalt for justeringen senere.
Les mer
Publisert på
2015 ble året da Pensjonstrygden for sjømenn kom i mål etter en omfattende moderniserings- og omstillingsprosess. I Årsrapporten for 2015 kan du lese direktør Geir Bøs beretning om disse prosessene, og i kapittel tre kan du også lese om noe av arbeidet som er gjort...
Les mer
Publisert på
Lønns- og trekkoppgaven bortfaller og blir erstattet av en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk. Sammenstillingen for 2015 blir levert innen 1.februar 2016, og medlemmer med sjømannspensjon hos Pensjonstrygden for sjømenn vil motta sin årlige sammenstilling i medlemsportalen.
Les mer
Publisert på
De nærmeste dagene sender PTS ut informasjonsskriv til de av våre pensjonister som oppfyller fartstidsvilkåret for å motta inntektsprøvet pensjonstillegg i 2016. Fartstidsvilkåret innebærer krav om fartstid tre av de siste fem år før uttak av...
Les mer
Side 1 av 3

Aktuelt fra PTS

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet