Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Aktuelt fra PTS

Fra: 2013-09-03
Dersom du har arbeidet på sjøen og nå nærmer deg 60 år, bør du sjekke om du kan ha opparbeidet rett til en ytelse fra oss. Vær oppmerksom på at din pensjonsalder i PTS kan variere mellom 60 og...
Fra: 2013-04-26
Regjeringen oppnevnte fredag 19. april et utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Utvalget er sammensatt av partene i næringen og pensj...
Fra: 2013-01-09
Banklovskommisjonens forslag om overgangsregler for tjenestepensjon i privat sektor får ikke betydning for pensjonsrettighetene i Pensjonstrygden for sjømenn.Banklovkommisjonen leverte mandag 7. januar...
Fra: 2012-09-19
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon og vil derfor ikke føre til noen endringer for deg.
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
  Pensjonen har fra 1.5.2013 økt i samsvar med årets lønnsvekst på 3,80 %, fratrukket 0,75 ...
Fra: 2013-07-12
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. Klikk på linken for å se...
Fra: 2013-05-21
Pensjonskalkulator
calc.png
Nyheter fra markedet
Tenk pensjon allerede i din første jobb, er rådet fra ekspertene.
Fra: 2014-04-03
Pensjonsekspert Knut Dyre Haug i Storebrand orienterer.
Fra: 2014-03-24
Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten.
Fra: 2014-03-21
Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. Nå setter regjeringen ned et utvalg som skal...
Fra: 2014-03-20
​Stadig færre skip seiler under norsk flagg langs kysten. Nå setter regjeringen ned et utvalg som...
Fra: 2014-03-20