Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Pensjonister og medlemmer

Logg inn på medlemsportalen for å se lønnslipp og fartstid, endre personalia m.m.
For å søke om pensjon logg inn enten i medlemsportalen eller trykk på "Søk pensjon" knappen.
Members log in to our medlemsportal to apply for pension, see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.


Aktuelt fra PTS

Fra: 2015-05-29
Fredag 22. mai lanserte vi en ny løsning for simulering av pensjon som nå er tilgjengelig i medlemsportalen. Dette betyr at du nå kan beregne din fremtidige sjømannspensjon...
Fra: 2015-05-22
Som følge av at grunnbeløpet er regulert er også PTS' satser for premie endret. For arbeidsgivere får de nye satsene virkning fra 1. juni 2015.Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 90 068 kroner fra...
Fra: 2015-02-13
Du kan nå søke om pensjon elektronisk ved å logge direkte inn i medlemsportalen, klikke på menypunktet «Søk Pensjon» og deretter følge fem enkle steg. Du logger deg inn på medlemsportalen...
Fra: 2015-01-30
Utvalget som har utredet fremtidens pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, leverte sitt forslag til ny pensjonsmodell til Arbeids- og sosialministeren den 17. desember 2014 (NOU 2014:17).Den foreslåtte...
Fra: 2015-01-23
Pensjonstrygden for sjømenn, PTS, har mottatt en rekke spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har plikt til å betale arbeidsgiveravgift til skatteetaten av premieinnbetalingen til PTS. Svaret på dette...
Fra: 2015-01-06
Pensjonstrygden for sjømenn sendte i desember ut et brev om egenerklæring til alle de som er aktuelle for pensjonstillegg. For å få tillegg må man tjene under to...
Fra: 2014-09-25
Etter spørsmål fra våre kunder har Pensjonstrygden for sjømenn laget et fullmaktsskjema, og lagt dette under "skjema" i toppmenyen. Dokumentet er juridisk bindende, kan benyttes...
Fra: 2014-05-21
For å se lønnslippen velger du innboks, og dobbeltklikker for å åpne meldingen. Deretter ser du litt ned på siden hvor det står pdf vedlegg - last ned! Denne dobbeltklikker du på, og velger...
Vi søker etter en medarbeider med bred og dyp kompetanse innen infrastruktur og drift, forvaltning ...
Fra: 2015-05-06
I tillegg til å presenterer årsregnskapet for 2014 beskriver årsrapporten hvordan vi gjennom...
Fra: 2015-04-29
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon...
Fra: 2012-09-19
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Regjeringens nye maritime strategi får hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes til å frykte for nesten 700...
Fra: 2015-05-29
Ingress Regjeringen gir sitt bidrag gjennom maritim strategi. Det samme gjør de ansatte.
Fra: 2015-05-29
Bare timer etter at regjeringen la frem sin nye maritime strategi, har flere norske rederier varslet...
Fra: 2015-05-29
Regjeringen mener at tilskudd til rederiene skal styrke norsk skipsfart. Sjømannsorganisasjonene er...
Fra: 2015-05-29
Regjeringen åpner for utenlandske lønninger på Kiel-fergene Color Fantasy og Color
Fra: 2015-05-29