Hovedside

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Pensjonister og medlemmer

Logg inn på medlemsportalen for å se lønnslipp, fartstid, endre personalia m.m.
Members may now log in to our medlemsportal to see pensions pay slip, recorded time at sea, etc.


Aktuelt fra PTS

Fra: 2014-09-25
Etter spørsmål fra våre kunder har Pensjonstrygden for sjømenn laget et fullmaktsskjema, og lagt dette under "skjema" i toppmenyen. Dokumentet er juridisk bindende, kan benyttes...
Fra: 2014-08-28
Årets lønnsvekstregulering og etterbetaling av de nye satsene fra mai vil for de fleste av våre pensjonister komme med på utbetalingen i september. En mindre andel vil få dette med først på...
Fra: 2014-08-14
Den årlige G-reguleringen hevet grunnbeløpet i folketrygden, 1G, med over 3000 kroner til 88 370 kroner. Dette betyr selvfølgelig at pensjonen din også går opp. G-reguleringen gjelder fra 1. mai,...
Fra: 2014-08-13
Regjeringen oppnevnte i april 2013 et utvalg som skal utrede tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Fristen for utvalgets rapport ble satt til 1. juli 2014. Dette...
Fra: 2014-06-18
Overføringer til bankkonto:Juni - 20.jun.Juli - 20.jul.August - 20. aug.September - 20. sep.Oktober - 20. okt.November - 20. nov.Desember - 10.des.Det kan forventes at overføringer til utlandet tar ...
Fra: 2014-05-21
For å se lønnslippen velger du innboks, og dobbeltklikker for å åpne meldingen. Deretter ser du litt ned på siden hvor det står pdf vedlegg - last ned! Denne dobbeltklikker du på, og velger...
Fra: 2014-05-08
Pensjonstrygden for sjømenn lanserer selvbetjeningsløsning for medlemmer, og vil selv stå for utbetalingen av din pensjon fra og med den 15. mai. Tidligere har selve utbetalingen vært satt bort til...
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
«Keiseren» setter Hilmar Reksten inn i en idéhistorisk kontekst, men klarer ikke å gi farge til ...
Fra: 2014-09-29
Hvalfangst-eventyret i Antarktis fra 1905 kostet menneskeliv og blodslit.
Fra: 2014-09-26
Nestleder Johnny Hansen ble enstemmig valgt til ny leder i Sjømannsforbundet, som er samlet til landsmøte...
Fra: 2014-09-25
Nestleder Johnny Hansen ble enstemmig valgt til ny leder i Sjømannsforbundet, som er samlet til landsmøte...
Fra: 2014-09-25
Nestleder Johnny Hansen er enstemmig innstilt som ny leder i Sjømannsforbundet.
Fra: 2014-09-25