HovedsideKontakt PTSHer finner du oss

Her finner du oss

          
Besøksadresse: Nedre Vollgate 11 (7. og 8. etg.)

Resepsjonen er åpen:
i perioden 15.9. - 14.5. kl 8.00 - 15.45
i perioden 15.5. - 14.9. kl 8.00 - 15.00

Sentralbordet er betjent i samme periode og tid

Du er velkommen til å besøke oss.


Vis større kart
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon...
Fra: 2012-09-19
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Som avtalt inviterte medlem av næringskomiteen på Stortinget Else-May Botten (Ap) sjømannsorganisasjonene...
Fra: 2015-02-25
Vi kan ikke akseptere at pensjonistene får en negativ kjøpekraftsutvikling.
Fra: 2015-02-23
Ingress DNMF, NSOF og NSF har kommet med en felles uttalelse til høringsnotatet fra Forsvarsdepartementet...
Fra: 2015-02-23
Politiet aksjonerte torsdag mot den latviske tråleren «Solvita» etter mistanke om grov underbetaling...
Fra: 2015-02-20
Pensjonistene vil bli "taperne" ved alle lønnsoppgjør, ikke bare i år.
Fra: 2015-02-19