HovedsideKontakt PTSHer finner du oss

Her finner du oss

          
Besøksadresse: Nedre Vollgate 11 (7. og 8. etg.)

Resepsjonen er åpen:
i perioden 15.9. - 14.5. kl 8.00 - 15.45
i perioden 15.5. - 14.9. kl 8.00 - 15.00

Sentralbordet er betjent i samme periode og tid

Du er velkommen til å besøke oss.


Vis større kart
I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
I dag braker det løs. Norsk Sjømannsforbunds 27. ordinære landsmøte starter i Trondheim.
Fra: 2014-09-22
Seniorene får nye jobbkanaler gjennom skreddersydde bemanningsbyråer og nettportaler.
Fra: 2014-09-22
Næringsminister Monica Mæland (H) henter nå innspill fra maritim sektor over hele landet, men kan...
Fra: 2014-09-15
Utdanningsforbundet varsler at 600 barnehagelærere tas ut i streik fra mandag morgen dersom ikke meklingen...
Fra: 2014-09-15
Antall registrerte uførepensjonister har gått ned, men NAV er usikre på om reduksjonen vil fortsette...
Fra: 2014-09-13