HovedsidePersonRegelverk

Regelverk

I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Norsk Sjømannsforbund ønsker å være tydeligere i saker som berører pelagisk sektor.
Fra: 2014-10-16
Norsk Sjømannsforbund etterlyser større kvotefleks for alt pelagisk fiskeri.
Fra: 2014-10-16
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil la de største fiskebåtrederne slå sammen kvoter på flere...
Fra: 2014-10-14
Nå møter fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) kraftig motstand.
Fra: 2014-10-14
Ingress ​Sjømannsorganisasjonen synes regjeringen tar et skritt i riktig retning når de prisjusterer...
Fra: 2014-10-08