HovedsidePersonRegelverk

Regelverk

Vi søker etter en medarbeider med bred og dyp kompetanse innen infrastruktur og drift, forvaltning ...
Fra: 2015-05-06
I tillegg til å presenterer årsregnskapet for 2014 beskriver årsrapporten hvordan vi gjennom...
Fra: 2015-04-29
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon...
Fra: 2012-09-19
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Regjeringens nye maritime strategi får hovedtillitsvalgt Ronny Øksnes til å frykte for nesten 700...
Fra: 2015-05-29
Ingress Regjeringen gir sitt bidrag gjennom maritim strategi. Det samme gjør de ansatte.
Fra: 2015-05-29
Bare timer etter at regjeringen la frem sin nye maritime strategi, har flere norske rederier varslet...
Fra: 2015-05-29
Regjeringen mener at tilskudd til rederiene skal styrke norsk skipsfart. Sjømannsorganisasjonene er...
Fra: 2015-05-29
Regjeringen åpner for utenlandske lønninger på Kiel-fergene Color Fantasy og Color
Fra: 2015-05-29