HovedsideBedriftVanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
«Keiseren» setter Hilmar Reksten inn i en idéhistorisk kontekst, men klarer ikke å gi farge til ...
Fra: 2014-09-29
Hvalfangst-eventyret i Antarktis fra 1905 kostet menneskeliv og blodslit.
Fra: 2014-09-26
Nestleder Johnny Hansen ble enstemmig valgt til ny leder i Sjømannsforbundet, som er samlet til landsmøte...
Fra: 2014-09-25
Nestleder Johnny Hansen ble enstemmig valgt til ny leder i Sjømannsforbundet, som er samlet til landsmøte...
Fra: 2014-09-25
Nestleder Johnny Hansen er enstemmig innstilt som ny leder i Sjømannsforbundet.
Fra: 2014-09-25