Aktuelt fra PTS

Publisert på
Som følge av at grunnbeløpet er regulert er også PTS' satser for premie endret. For arbeidsgivere får de nye satsene virkning fr...
Les mer

Pensjonskalkulator

Pensjon til sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.

Nyheter fra markedet

Publisert på
Midt i ferietiden – mens folk gleder seg over å ha fri – viser det seg at stadig flere ikke vil ha bare...
Les mer