HovedsideBedriftVanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Vi søker etter en medarbeider med bred og dyp kompetanse innen infrastruktur og drift, forvaltning ...
Fra: 2015-05-06
I tillegg til å presenterer årsregnskapet for 2014 beskriver årsrapporten hvordan vi gjennom...
Fra: 2015-04-29
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Da behøver du ikke å melde fra til oss om dette. Denne ytelsen samordnes ikke med sjømannspensjon...
Fra: 2012-09-19
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Pensjonistene får 47 kroner dårligere kjøpekraft i måneden. Er det synd på dem? Nei. På ingen ...
Fra: 2015-05-21
Pensjonistene får 47 kroner dårligere kjøpekraft i måneden. Er det synd på dem? Nei. På ingen ...
Fra: 2015-05-21
I 2011 mente Bærum kommune at seniortiltakene var en suksess.
Fra: 2015-05-21
Det er ikke godt nok at regjeringen vil vente til neste år med å vurdere å kompensere alderspensjonister...
Fra: 2015-05-20
Regjeringen lagt fram et forslag som gjør at alderspensjonister i årets trygdeoppgjør får mindre...
Fra: 2015-05-20