HovedsideBedriftVanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
NITO støtter i motsetning til LO og NHO, arbeid- og sosialdepartementets målsetting om å legge til...
Fra: 2014-11-27
Husker du pensjonisten Malvin Sylte (69) på Senja som vant over NAV og Skatteetaten og fikset penger...
Fra: 2014-11-26
HK-tillitsvalgte i fagbevegelsen er svært fornøyde med at innsynsretten er på plass. Men lønnsøkningen...
Fra: 2014-11-26
Aftenposten skrev fredag at Venstre og KrF har gjort Regjeringens budsjett for neste år bedre.
Fra: 2014-11-24
Striden mellom Lyngen kommune og brødrene Giæver om kjøp av bankbygget - nå kommunehuset - havner...
Fra: 2014-11-21