HovedsideBedriftVanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

I årsrapporten for 2013 kan du lese om Pensjonstrygden for sjømenns, PTS, arbeid, organisering,...
Fra: 2014-06-19
I forbindelse med at PTS overtok utbetalingene av pensjonene glemte NAV å ta hensyn til de frivillige...
Fra: 2014-06-17
Som følge av oppjustert grunnbeløp (G) har også PTS endret sine satser. For arbeidsgivere får de...
Fra: 2014-05-27
Vi har registrert et stort og økende behov for informasjon, og for å møte dette behovet har vi etablert...
Fra: 2013-08-26
Pensjonskalkulator
calc.png
Pensjon til sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning, med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år.
Nyheter fra markedet
Sjømannskirken på Bygdøy ble fredag lagt ut for salg i det åpne markedet.
Fra: 2014-08-23
Torstein Solem i Pelagisk Forening utfordret nylig Fiskarlaget på hva de gjør for mannskapsmedlem....
Fra: 2014-08-18
– Jeg får ikke ett øre.
Fra: 2014-08-18
Svein Utne får ikke fiskerpensjon. Årsak: Han ble ufør.
Fra: 2014-08-18
Men bare fire av ti sparer til pensjon utover ordningen de har gjennom jobben, ifølge ny undersøke...
Fra: 2014-08-05