Hopp til innhold
Norsk bokmål

Skattetrekk på ytelser fra Pensjonstrygden for sjømenn

Pensjonstrygden for sjømenn sender nå ut brev om egenerklæring til alle de som er aktuelle for pensjonstillegg. For å motta inntektsprøvet pensjonstillegg for 2017 kan du ikke tjene mer enn kr 185.152 (to ganger folketrygdens grunnbeløp) i løpet av kalenderåret 2017. Med inntekt menes pensjonsgivende inntekt.

Logg inn i medlemsportalen og kontroller at egenerklæringen under fanen Min forventede inntekt er korrekt for deg. Endring av egenerklæring får virkning for utbetalingen i januar dersom du foretar registreringen senest 4.1.2017.

De som allerede har vært inne i portalen og registret egenerklæringen for 2017 kan se bort fra dette, men sjekk gjerne at alt er i orden. Du vil få en melding i innboksen så snart pensjonen er omberegnet. Er du usikker på inntekten din i 2017, kan du avvente registreringen til du vet mer. Blir din pensjonsgivende inntekt under 2G, vil du uansett få etterbetalt for hele året måneden etter du registrerer din inntektsopplysning.

De som tjente under 2 G og hadde pensjonstillegg i 2016, vil se at egenerklæring for inntekt under 2 G allerede er videreført for 2017. Om dette gjelder deg, og du ikke har endringer, trenger du ikke gjøre noe.

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.