Hopp til innhold
Norsk bokmål

Hvordan innrapportere på ny pensjonsordning i arbeidsgiverportalen

Endringene i lov om pensjonstrygd for sjømenn er vedtatt og ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trer i kraft med virkning fra 1. januar 2020.

Under følger de viktigste endringene for deg som arbeidsgiver:

  • Rapportering ved overgang

I termin 6-2019 skal det ikke leveres mer enn 30 dager i måned 2. Vær oppmerksom på at det i Arbeidsgiverportalen fortsatt vil være mulig å rapportere mer enn 30 dager i måned 2, men i overgangen til ny lov så kan dette medføre feil og må i tilfelle korrigeres i ettertid.

Termin 1-2020 kan tidligst leveres 1. mars 2020.

Vennligst merk at dere som kunde skal rapportere inn til oss på nytt filformat/ny innrapportering fra og med termin 1 (jan/feb), med frist 20. mars 2020. Det må imidlertid trekkes riktig fra lønnen til medlemmene fra og med lønnskjøringen i januar 2020.

 

  • To ordninger å rapportere på i arbeidsgiverportalen:

Fartstidsbasert ordning: Arbeidstakere til sjøs som er født før 1.januar 1970 og har opptjening i PTS.

Inntektsbasert ordning: Arbeidstakere til sjøs som er født 1.januar 1970 eller senere, og nye arbeidstakere til sjøs uten opptjening i PTS.

  • Arbeidstakerpremien skal trekkes med utgangspunkt i hvilken ordning den ansatte tilhører:
  • Prosenttrekk 1,7 % på inntektsbasert ordning
  • Fast trekk i form av premiesatser på fartidsbasert ordning – det er ingen endringer her i forhold til hvordan det gjøres i dag. Premiebeløpet reguleres samtidig med forhøyelsen av folketrygdens grunnbeløp fra 1. juni hvert år og er dokumentert her https://www.pts.no/arbeidsgiver/premiesatser-og-oppgave/.

Premieoppgavene vil identifisere hvilken ordning deres ansatte skal være på, men trekk foretas før innlevering, siden trekk i lønn skjer før innlevering av premieoppgave.

Arbeidsgiverportalen får to verktøy for å hjelpe dere å identifisere hvilken ordning deres ansatte tilhører: «Søk ansatte» for eksisterende ansatte, og «Søk ordning» for nye ansatte.

 

  • Ansatte som tjener mer enn 12 G

Det skal på inntektsbasert ordning kun trekkes arbeidstakerpremie opp til 12 G. Rapportering i premieoppgavene vil være full inntekt som i dag, og det trekkes for hele beløpet inntil medlemmet er registrert for mer enn 12 G i løpet av et kalenderår. Portalen vil gi beskjed når et medlem er rapportert for mer enn 12 G, men siden arbeidstakerpremie trekkes av lønn før det rapporteres inn bør dette hensyntas i tilpassingen av lønnssystemet.

Det er ingen slik grense på arbeidsgiverpremien. Derfor må dere som arbeidsgiver også rapportere inntekt over 12G.

 

  • Inntekt og sykepenger

Det er behov for endringer som følge at opptjening er basert på inntekt.

Forskutterer sykepenger: Rapporterer full inntekt og refusjon fra NAV.

Forskutterer ikke sykepenger: Rapporteres kun inntekt over 6G. Gi beskjed til NAV om trekk.

Ny kolonne – Refusjon fra NAV – per måned. Kun for arbeidsgivere som forskutterer sykepenger. Forskutterer dere ikke sykepenger så kan dette likevel være en fordel å legge til denne kolonnen inn i filen i tilfelle dette skulle endres.

Denne kolonnen skal inneholde refusjonen fra NAV. I dag trekkes refusjonen fra den inntekten som medlemmet har, men nå skal det rapporteres den inntekten medlemmet får, og refusjonen fra NAV minus arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Merk at denne endringen gjelder for både inntektsbasert og fartstidsbasert ordning.

 

Mer informasjon om ny pensjonsordning samt vår informasjonsvideo, finner du her https://www.pts.no/arbeidsgiver/omfang-og-plikter/

 

Har dere spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 89 00, via meldingsboks i arbeidsgiverportalen eller på chat.

 

 

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.