Hopp til innhold
Norsk bokmål

2019 har vært et spennende år for PTS

22. november 2019 ble forslaget til endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn vedtatt av Stortinget. Endringene trådte i kraft 1. januar 2020 og loven endret samtidig navn til lov om pensjonsordning  for arbeidstakere til sjøs. Den nye ordningen er mer tilpasset dagens arbeidsliv og prinsippene i pensjonsreformen.

Les mer om den nye ordningen  i årsrapporten.

Gå til årsrapporten
FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.