Hopp til innhold
Norsk bokmål

Inntektskontroll for pensjonstillegg utbetalt i 2020

Vi utfører nå kontroll av pensjonsgivende inntekt for medlemmer som mottok inntektsprøvet pensjonstillegg som del av sin sjømannspensjon i 2020. For medlemmer som mottok pensjonstillegget, men hadde inntekt over 2G (tilsvarer kr. 202 702 kr i 2020), vil pensjonstillegget tilbakekreves. Dette vil foregå ved trekk av løpende pensjon eller i form av en fordring dersom pensjonen er opphørt. Medlemmer som har hatt inntekt under 2G i 2020, men som ikke mottok pensjonstillegget, får en etterbetaling av pensjonstillegget. Dersom dette gjelder deg vil du motta vedtak om trekk i pensjon, etterbetaling eller fordring i perioden desember 2021- januar 2022.

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.