Hopp til innhold
Norsk bokmål

Pensjonstillegget i 2022 – Husk å sjekke forventet inntekt

Vi sender nå ut informasjon om pensjonstillegg til alle de som er aktuelle for å motta tillegget som del av sin sjømannspensjon. Pensjonstillegget varierer med bakgrunn i hvilket år du er født, og beregnes ut ifra en prosentandel av din løpende pensjon.

For å motta inntektsprøvet pensjonstillegg for 2022 kan du ikke tjene mer enn kr 212.798 (to ganger folketrygdens grunnbeløp, G) i løpet av kalenderåret 2022. Med inntekt menes pensjonsgivende inntekt og gjelder inntekt fra arbeid både på land og på sjøen.

Logg inn i medlemsportalen på www.pts.no og gå til fanen «Inntekt og pensjonstillegg». Kontroller at statusen for forventet årsinntekt for 2022 er korrekt. Endring av egenerklæringen får virkning for utbetalingen i januar dersom du foretar registreringen før 3.1.2022.

Har du allerede har vært inne i portalen og registret forventet inntekt for 2022 kan du se bort fra denne informasjonen, men sjekk gjerne at alt er i orden. Vær oppmerksom på at det kan ta rundt en time fra du registrerer/avregistrerer til pensjonen endres. Du vil få en melding i innboksen så snart pensjonen er omberegnet. Er du usikker på inntekten din i 2022, kan du avvente registreringen til du vet mer. Blir din pensjonsgivende inntekt under 2G, vil du uansett få etterbetalt for hele året måneden etter at du registrerer din inntektsopplysning.

De som tjente under 2G og hadde pensjonstillegg i 2021, vil se at egenerklæring for inntekt under 2G allerede er videreført for 2021. Om dette gjelder deg, og du ikke har endringer, trenger du ikke gjøre noe.

FacebookTwitterLinkedIn
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.