Hopp til innhold
Norsk bokmål

Premieoppgave

Premieoppgaver skal leveres elektronisk
arbeidsgiverportalen finner du blant annet oversikt over skip/installasjoner og premieoppgaver som skal leveres. Ta kontakt med oss dersom du skal registrere nye skip eller avslutte eksisterende skip. For de av dere som leverer på fil, kan filen lastes opp i portalen.  Ta også gjerne kontakt med oss om du trenger veiledning til å bruke portalen.

Skjema for ny avtaleansvarlig

Ny arbeidsgiver
Dersom du er ny arbeidsgiver må vi registrere dine opplysninger i vårt system. Fyll derfor ut skjemaet for ny kunde og send dette til oss. Når vi har mottatt informasjonen vil en av våre saksbehandlere ta kontakt med deg.

Premiesatser
Tabellen under viser arbeidstakerpremie og arbeidsgiverpremie (- tidligere kalt avgift), månedlige og halvmånedlige premiesatser.

Får arbeidstakeren hyre for 15 dager eller mindre i en måned skal det trekkes halv premie. Får vedkommende hyre for 16 dager eller mer trekkes det full premie.

Fra 1.6.2018:

Gr Arbeidstakerpremie Arbeidsgiverpremie fiske og fangst
15 dager eller mindre 16 dager eller
mer
15 dager eller mindre 16 dager eller
mer
1 567 kr 1134 kr 850 kr 1700 kr
2 441 kr 882 kr 661 kr 1322 kr

Her kan du finne tidligere premiesatser:Premiesatser 1993 – 2017

 

Hvordan fremkommer beløpene:

Arbeidstakerpremie:

Arbeidstakerpremien til Pensjonstrygden for sjømenn utgjør 1,17% av  grunnbeløpet pr. måned  for arbeidstakere i gruppe 1, og 0,91 % av grunnbeløpet for arbeidstakere i gruppe 2.

På grunn av skjulte desimaler i arbeidstakerpremien kan det forekomme kroneavvik ved innlevering av mer enn 30 dager i en måned.

Arbeidsgiverpremie:

Som hovedregel er arbeidsgiverpremien 3,3 % av sjømannens bruttoinntekt (samme inntektsbeløp som legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgiften til folketrygden). Arbeidsgiverpremien for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer er 150 % av arbeidstakerpremien.

Minste arbeidsgiverpremie for reder og restauratør er 150 % av arbeidstakerpremien.

Rederiet er ansvarlig for arbeidstakerpremien for enhver arbeidstaker om bord, og har rett til å trekke den fra i hyreoppgjøret.

Premiebeløpet reguleres samtidig med forhøyelsen av folketrygdens grunnbeløp fra 1 juni hvert år.

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.