Hopp til innhold
Norsk bokmål

Ledelsen

Pensjonstrygden for sjømenn har 24 ansatte fordelt på fem avdelinger som er direkte underlagt direktøren

Geir Bø
Direktør
Catherine Nicolaisen
Leder for Administrasjon og HR
Line Wattø Larsen
Leder for Medlem og marked
Linn Iren Humlekjær
Leder for IT
Niklas Jakob Søberg
Leder for Pensjon og rettigheter
Rune Håland
Leder for Økonomi- og virksomhetsstyring
 
Design og utvikling: Design Container