Hopp til innhold
Norsk bokmål

Pensjonsregler

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt
mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når
du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

Klikk på boksen som gjelder deg for å lese mer om dine pensjonsrettigheter.

Fartstidsbasert

Er du født før 1. januar 1970 og har fartstid hos oss før 1. januar 2020

Klikk her

Inntektsbasert

Er du født 1. januar 1970 eller senere, eller hvis du har din første opptjening i PTS etter 1. januar 2020

Klikk her
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.