Hopp til innhold
Norsk bokmål

Om oss

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en lovbestemt pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Ordningen administreres av PTS som er en offentlig virksomhet under Arbeids -og sosialdepartementet.  Vi ledes av et styre på fem medlemmer hvorav fire av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakernes og arbeidsgiverens organisasjoner, mens Arbeids- og sosialdepartementet utpeker styrets leder.  Vi har 25 ansatte fordelt på 5 avdelinger som er direkte underlagt direktøren. Her er en oversikt over ledelsen.

Pensjonstrygden finansieres ved at løpende inntekter (premie) fra sjøfolk og rederier skal dekke de løpende utgifter til pensjon og administrasjon. Staten har et garantiansvar som innebærer at de de dekker ordningens pensjonsforpliktelser hvis ordningen går med underskudd.

 

 

 

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.