Hopp til innhold
Norsk bokmål

Styret

Pensjonstrygden for sjømenn ledes av et styre på fem medlemmer hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra sjømennenes og arbeidsgivernes organisasjoner. Styrets leder kommer fra en offentlig virksomhet.

Styret har etter instruks fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ansvar for å utvikle den overordnede strategien for hele virksomheten. Styret har også det overordnede ansvar for driften innenfor de rammer som er trukket opp av de politiske myndighetene.

Pensjonstrygdens administrasjon ved direktøren er sekretariat for styret og sørger for at styrets medlemmer får nødvendig  informasjon og materiell til sitt arbeid. Pensjonstrygdens styre har ordinært møte fire ganger i året (flere ganger ved behov).

Styremedlemmer

Styremedlemmer (fra 04.05.2016 – 30.04.2020)

Styrets leder/nestleder

1. Adm. direktør Finn Melbø
Statens Pensjonskasse(SPK),
PB 5364 Majorstuen 0304 Oslo
E-post finn.melbo@spk.no
Vara/Nestleder
Direktør Kari Lund
Statens Pensjonskasse(SPK)
PB 5364 Majorstuen 0304
E-post kari.lund@spk.no

Styremedlemmer

Kristine Godal Mohr
Rådgiver, Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 995 14 802
E-post: kgm@rederi.no
Vara
Forhandlingsdirektør Pål Tangen
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 995 14 802
E-post:
Tor Kristoffersen
NHO Sjøfart
Kommersiell leder, Fjord1
Sollivn. 52, 6414 Molde
Mobiltelefon: 902 07 234
E-post: tor.kristoffersen@fjord1.no
Vara
Berit E. Grassdal
NHO Sjøfart
HR-direktør, Norled
Kong Chritian Fredriks plass 3, 5006 Bergen
Mobiltelefon: 992 70 807
E-post: berit.grassdal@norled.no
Anders Hansson
Assisterende direktør, Norsk sjøoffisersforbund
Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo
Telefon:
E-post: anders.hansson@sjooff.no
Vara
Generalsekretær Hege-Merethe H. Bengtsson
Det norske maskinistforbund
Postboks 2000 Vika, 0116 Oslo
Telefon: 24 14 83 79
E-post: hmb@dnmf.no

Hellen Solhaug

Saksbehandler, Norsk Sjømannsforbund
PB. 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon: 22 82 58 22
E-post: hsol@sjomannsforbundet.no

Vara

Forbundssekretær Gro Losvik
Industri Energi
Youngsgate 11, 0181 Oslo
Telefon: 51 84 05 37
Mobiltelefon: 922 22 190
E-post: Gro.Losvik@industrienergi.no
 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.