Hopp til innhold
Norsk

Styret

Pensjonstrygden for sjømenn ledes av et styre på fem medlemmer hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra sjømennenes og arbeidsgivernes organisasjoner. Styrets leder kommer fra en offentlig virksomhet.

Styret har etter instruks fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ansvar for å utvikle den overordnede strategien for hele virksomheten. Styret har også det overordnede ansvar for driften innenfor de rammer som er trukket opp av de politiske myndighetene.

Pensjonstrygdens administrasjon ved direktøren er sekretariat for styret og sørger for at styrets medlemmer får nødvendig  informasjon og materiell til sitt arbeid. Pensjonstrygdens styre har ordinært møte fire ganger i året (flere ganger ved behov).

Styremedlemmer

Styremedlemmer (fra 01.05.2020 – 30.04.2024)

Styrets leder/nestleder

1. Spesialrådgiver Finn Melbø
Arbeids- og sosialdepartementetMobiltelefon: 901 44 389
E-post: finn.melbo@gmail.com
Vara/Nestleder
Direktør Kari Lund
Statens Pensjonskasse(SPK)
PB 5364 Majorstuen 0304
E-post: kari.lund@spk.no

Styremedlemmer

Hege Ajer Petterson
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 930 29 871
E-post: hap@rederi.no
Vara
Forhandlingsdirektør Pål Tangen
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 995 14 802
Tor Kristoffersen
NHO Sjøfart
Kommersiell leder, Fjord1
Sollivn. 52, 6414 Molde
Mobiltelefon: 902 07 234
E-post: tor.kristoffersen@fjord1.no
Vara
Evelyn Blom-Dahl
NHO Sjøfart
Mobiltelefon: 454 40 378
E-post: ebd@nhosjofart.no
Hege-Merethe H. Bengtsson

Generalsekretær

Det norske maskinistforbund
Postboks 2000 Vika, 0116 Oslo
Telefon: 24 14 83 79
E-post: hmb@dnmf.no

Vara

Trond Løfgren

Norsk sjøoffisersforbund/Det norske maskinistforbund

Hellen Solhaug
Saksbehandler, Norsk Sjømannsforbund
PB. 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon: 22 82 58 22
E-post: hsol@sjomannsforbundet.no
Vara

Geir Offerdahl

 
Design og utvikling: Design Container
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.